สปีด 1 สถิติ

จำนวนผู้เล่น: 51
หมู่บ้านทั้งหมด: 1.508 (29.57 ต่อผู้เล่น)
หมู่บ้านของผู้เล่น: 148
หมู่บ้านคนเถื่อน: 1.360
หมู่บ้านโบนัส: 290
สถานะเซิร์ฟเวอร์: เปิด
ระยะเวลาทำงานของเซิร์ฟเวอร์: 575 วัน
ผู้เล่นออนไลน์: 26
ข้อความที่ถูกส่ง: 9 (0.18 ต่อผู้เล่น)
โพสต์ในฟอรัม: 0 (0.00 ต่อผู้เล่น)
ความเคลื่อนไหวทางกองกำลัง: 88 (1.73 ต่อผู้เล่น)
ความเคลื่อนไหวทางการค้า: 0 (0.00 ต่อผู้เล่น)
จำนวนเผ่า: 8
จำนวนผู้เล่นในเผ่า: 14
คะแนนทั้งหมด: 727.678 (14.268 ต่อผู้เล่น, 483 ต่อหมู่บ้าน)
ทรัพยากรทั้งหมด:
 • 13.206.808
 • 12.610.627
 • 13.461.100
กองกำลังทั้งหมด:
 • 189.752
 • 55.745
 • 62.431
 • 22.101
 • 53.491
 • 22.790
 • 5.207
 • 2.977
 • 3
กองกำลังเฉลี่ยต่อผู้เล่น:
 • 3721
 • 1093
 • 1224
 • 433
 • 1049
 • 447
 • 102
 • 58
 • 0
กองกำลังเฉลี่ยต่อหมู่บ้าน:
 • 126
 • 37
 • 41
 • 15
 • 35
 • 15
 • 3
 • 2
 • 0
ผู้เล่นใหม่ล่าสุด: mostafa03om.
เผ่าใหม่ล่าสุด: PSV

ข้อมูลเหล่านี้ถูกอัปเดทล่าสุด: วันนี้เวลา 10:06